VÁCZI ÜGYVÉDI IRODA - GYŐR

 

IMG 3186

 

Ügyvédet, ügyvédi irodát keres Győrben?

Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutatkozzunk.  

 

A győri belváros szívében található ügyvédi irodánk az elmúlt években számos partnerünk számára nyújtott hathatós ügyvédi segítséget jogi ügyeikben. Honlapunkon igyekeztünk részletes felvilágosítással szolgálni ügyvédi tevékenységünkről és segítséget nyújtani apróbb jogi kérdések ügyvéd által történő online megválaszolásával. 

 

Veritas, veneratio, volens (Igazság, tisztelet, akarat).
Jelmondatunk magasztosnak tűnő szavakból áll, ezek azonban számunkra nem pusztán szavak, hanem törekszünk ezeknek megfelelően cselekedni. 
Alapelveink ennek szellemében az igazság szem előtt tartása, tisztelet az ügyfél irányába és elszántság az ügy minél magasabb színvonalon történő ügyvédi elvégzése iránt. Célunk olyan jogi szolgáltatás nyújtása, melynek végén mind az Ügyfél, mind pedig az ügyvéd egyaránt elégedetten dőlhet hátra, mert az ügy gyorsan és költségkímélő módon megoldásra került.

 

Ügyvédi szolgáltatást az alábbi jogi ügyekben nyújtunk: (részletes információt az Ügyvédi tevékenység menüpontban talál)
Ingatlan adásvétel, ajándékozás, bérlet (lakás, családi ház, telek, nyaraló, termőföld) – Cégalapítás (Bt., Kft. és Zrt. alapítás), cégmódosítás – Egyesület, alapítvány alapítása – Válóperes és családjogi ügyek ügyvédi vitele, házassági vagyonjog – Öröklési jogi ügyek, hagyatéki eljárásban való ügyvédi képviselet – Végrendeletek készítése és ügyvédi ellenjegyzése – Büntető és szabálysértési ügyekben védelem ellátása – Munkaügyi tanácsadás, munkaügyi perek vitele – Szerződések készítése és ügyvédi ellenjegyzése (adásvételi, ajándékozási, bérleti szerződések, társasági és munkaszerződések)

 

Ügyvédi tevékenységünk Győrön kívül a tágabb régióra is kiterjed.
Bírósági perekben képviseletet, illetve büntető védelmet ellátunk Győr-Moson-Sopron (Mosonmagyaróvár, Sopron), Komárom-Esztergom (Komárom, Tata, Tatabánya), illetve Veszprém megyében (Pápa, Veszprém) továbbá Budapesten is.

 

Amennyiben bármilyen további kérdése, észrevétele lenne, készségesen állunk rendelkezésére Ügyvédi Irodánk elérhetőségein.

 

 

 

MUNKATÁRSAINK

 

 

 Váczi Ügyvédi Iroda Győr Dr. Váczi Péter

 

Dr. Váczi Péter ügyvéd, PhD. 2005-ben szerzett jogi diplomát az ELTE ÁJK Győri Tagozatán summa cum laude minősítéssel. 2009-ben letette a jogi szakvizsgát, 2011-ben PhD fokozatot szerzett.

2005 ősze óta a győri Széchenyi István Egyetem oktatója, az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék egyetemi docense. Kutatási területe a tisztességes eljárások témaköre.

Doktori disszertációja: A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest, 2013.

Angol és német nyelven tárgyalóképes.

Társadalmi megbízatásban a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság tagja, a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének tagja, továbbá a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alapító tagja.

Irodavezető ügyvéd.

 

 

 

 

Váczi Ügyvédi Iroda Győr Dr. Vácziné Dr. Lipták Laura Martina

 

Dr. Vácziné Dr. Lipták Laura Martina ügyvédjelölt 2018-ban szerzett jogi diplomát a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán.

2015-ben részt vett az ELTE-ÁJK által szervezett Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen ügyészi kategóriában, valamint opponensként a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi szekció Büntetőjogi Tagozatában.

Szakmai gyakorlatát a Győri Törvényszéken töltötte 2016-ban.

Angol és német nyelven tárgyalóképes.

Szakterülete kiterjed az ügyvédi iroda szakterületeire, ezen belül különösen a cégjogi és büntetőügyekre.

Főbb publikációja: Ügyészség és közérdek. In: Lapsánszky András-Smuk Péter-Szigeti Péter (szerk.): Köz/érdek, Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.

 

 

 

 

Váczi Ügyvédi Iroda Győr Dr. Ujvári Petra

 

Dr. Ujvári Petra ügyvédjelölt 2014 óta vesz részt az ügyvédi iroda munkájában, 2016-ban szerzett jogi diplomát a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán.

Angol nyelven tárgyalóképes, felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Szakterülete az ügyvédi iroda szakterületeire, ezen belül különösen a hazai és nemzetközi kártérítési ügyekre, valamint a társasági jogi és családjogi ügyekre terjed ki.

Érdeklődési területe továbbá a szellemi tulajdonjog, amely szakdolgozata témáját is képezte. A 2015-ben megrendezett XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián iparjogvédelmi témájú dolgozata a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának különdíjában részesült. A dolgozat publikáció formájában is megjelent "Divatjog a kifutón" - a divatipar oltalmazhatóságának lehetőségei a szellemitulajdon-jogok tükrében címmel (Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle 10. (120.) évfolyam 2. szám, 2015. április).

 

 

 

Köszönjük, hogy megtisztelt figyelmével!

 

 

 

 

Ezt a honlapot a Váczi Ügyvédi Iroda, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.