ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI BEADVÁNYOK, ALKOTMÁNYJOGI PANASZ

Ne hátráljon meg!

Alkotmányellenes jogszabály alkalmazása miatt joghátrány érte?
Már kimerítette a jogorvoslati lehetőségeit, mégsem adott a bíróság Önnek igazat?

Az alkotmányjogi panasz a rendes jogorvoslati lehetőségeit már kimerítő panaszos számára egy további különleges jogorvoslatot biztosít, melynek több fajtáját is nevesíti az Alaptörvény:

Alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Kivételesen akkor is kezdeményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó már kimerítette.

Az alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz abban az esetben is, ha az ügy érdemében hozott döntés vagy a bírósági eljárást befejező egyéb döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva

Ügyvédi irodánk vállalja alkotmányellenes jogszabályok megtámadását az Alkotmánybíróság előtt, alkotmányjogi panaszok ügyvédi megszerkesztését és benyújtását, továbbá ügyvédi tanácsadást közjogi kérdésekben (pl. népszavazás kezdeményezése, választójog, összeférhetetlenség, stb.).

Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Alkotmánybíróság, strasbourgi bíróság előtti eljárások

A STRASBOURGI EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA ELŐTTI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Vigye végig az ügyét!

Ügyében Magyarországon nem kapott jogorvoslatot, pedig már mindent megpróbált?

Tudja Ön, hogy ha a Magyar Állam, illetve annak szervei (bíróságok, hatóságok) megsértik az Ön alapvető jogait, kártérítést kaphat az Emberi Jogok Európai Bíróságától (Strasbourgi Bíróság)? A kártérítés összege akár több millió forint is lehet, az eljárás pedig illetékmentes.

Erre akkor van lehetőség, ha Magyarországon az eljárás során sérül valamely, az Emberi Jogok Európai Egyezményében szereplő jog és ez nem kerül orvoslásra a hazai eljárásokban.

Az Egyezmény szigorú követelményeket támaszt a panaszosok számára, aminek értelmében a Bírósághoz fordulás az összes hatékony hazai jogorvoslat kimerítése után számított 4 hónapon belül lehetséges. Ha a kérelmező az utolsó érdemi döntés kézhezvételétől számított 4 hónapon túl nyújtja be beadványát, úgy a Bíróság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet. Az eljárás elhúzódása miatti kérelem ugyanakkor folyamatban lévő eljárás esetén is benyújtható, ekkor tehát nem kell megvárni az ügy végét

Ügyvédi irodánk vállalja panaszeljárás kezdeményezését a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság előtt, ügyvédi képviselet ellátását a kérelmező számára.