Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Földtulajdonszerzés adásvétel útján

Minden ingatlanra, ezáltal a termőföld adásvételére kötött szerződésekre is vonatkozik az az előírás, mely szerint ilyen okiratot csak ügyvéd vagy közjegyző készíthet.


Ha azonban az adásvételben résztvevő felek a szerződés főbb pontjait még az ügyvéd jelenléte nélkül szeretnék rögzíteni, erre lehetőségük van. A Polgári Törvénykönyv szerint egy ilyen megállapodást írásba kell foglalni, és annak kötelezően tartalmaznia kell a szerződő felek nevét, az adásvétel tárgyát képező ingatlan megkülönböztetésre alkalmas adatait, a megnevezett ingatlan tulajdonjogának és birtokának átruházását célzó, kölcsönös akaratnyilvánítást, valamint a vételár összegét. Ha egy ilyen megállapodást keltezéssel látnak el, és a felek aláírják, jogi kötőerővel bír. Ahhoz azonban, hogy a vevő az illetékes járási hivatal földhivatali osztálya által kezelt ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonossá váljon, az adásvételi ügyletről egy bejegyzésre alkalmas okiratot kell kiállítani, amire csak ügyvéd vagy közjegyző jogosult. A szerződést legalább négy eredeti példányban kell elkészíteni, amelyek közül az egyiket egy speciális biztonsági kellékkel rendelkező papírra kell nyomtatni. A biztonsági okmányon elkészített okirat minden oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni, a lapokat pedig úgy kell egymáshoz rögzíteni, hogy azok szétbontása jól érzékelhető sérelem okozása nélkül ne legyen kivitelezhető.

Földtulajdonszerzéssel kapcsolatos adásvételi szerződések elkészítésében Irodánk rendelkezésükre áll!