Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Mire ügyeljünk, ha pénzt adunk kölcsön?

Amit általában tudni érdemes.


Az ilyen esetekben mindenképpen javasolt írásbeli szerződés megkötése, mivel „a szó elszáll, az írás megmarad”. Lényeges továbbá, hogy a felek ne csupán „lepapírozzák” a kölcsönadást, hanem egy olyan írásos szerződés készüljön, ami kimerítően szabályozza az adott ügyletet, ezáltal megelőzhetővé válnak a későbbi jogviták. Ehhez a szerződéstípushoz az ügyvédi közreműködés nem kötelező, azonban a legszakszerűbben nyilvánvalóan egy hozzáértő személy tudja megszerkeszteni a dokumentumot.

Amire ügyelni kell: a szerződés pontosan tartalmazza a kölcsön összegét és lejáratát, azaz, hogy mikor és mekkora összeget kell az adósnak visszafizetni. Lényeges továbbá olyan garanciákat megfogalmazni, amelyek az adóst arra ösztönzik, hogy határidőben fizessen, ilyen pl. zálogjog kikötése (akár konkrét zálogtárgy átadásával) vagy késedelmi kamat meghatározása.

Kamat akkor is lehetséges, ha a kölcsön egyébként kamatmentes (ún. ügyleti kamatot a hitelező nem kér). Ügyleti kamatot – amely akkor is fizetendő, ha határidőben teljesít az adós – a hitelező kérhet, ha akar, ez az ő döntésétől függ. A Polgári Törvénykönyv úgy határoz, hogy pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal – megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.