Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Mit jelent a haláleseti kedvezményezett jelölése bankszámlák esetén?

Egy családi tragédia során természetesen nem ez a kérdéskör élvez prioritást, azonban az örökösök helyzetének megkönnyítése érdekében röviden tekintsük át a fenti témakört.


Ahhoz, hogy az örökös hozzáférjen az elhunyt bankszámlájához, általában ki kell várnia egy adott esetben hosszú ideig elhúzódó hagyatéki eljárást. Egy ilyen helyzet megoldására szolgál a haláleseti rendelkezés.

Az elhunyt személy bankszámláján lévő egyenleg főszabály szerint ugyanúgy öröklés alá esik, mint az örökhagyó bármely más vagyontárgya. Ha az örökhagyó még életében végrendelkezett, akkor az öröklés rendjét a végrendelet határozza meg, feltéve persze, hogy a bankszámláról a végrendeletben rendelkezett. Végrendelet hiányában a törvény határozza meg az öröklés rendjét a bankszámla esetében is.

A pénzintézeteknél lehetőség van arra, hogy a számlatulajdonos halála esetére megjelölje azt a személyt, aki a bankszámlája, betétszámlája tekintetében kedvezményezett lesz. Jogi következménye ennek az, hogy az örökhagyó halálakor a számlán lévő összeg nem esik öröklés alá, tehát nem kerül be az örökhagyó hagyatékába. Az ilyen számlára tehát nem terjed ki a hagyatéki eljárás, hanem az összeget a kedvezményezett részére fogja kifizetni az érintett pénzintézet.

Összeségében tehát mindenképpen előnyös a haláleseti rendelkezés, számos bonyolult és adott esetben költséges jogi folyamattól kímélhetjük meg magunkat és családtagjainkat.