Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Mit jelent a haláleseti kedvezményezett jelölése bankszámlák esetén?

Egy családi tragédia során természetesen nem ez a kérdéskör élvez prioritást, azonban az örökösök helyzetének megkönnyítése érdekében röviden tekintsük át a fenti témakört.


Az örökösi helyzet megkönnyítése érdekében a haláleseti rendelkezés jelentheti a megoldást egy családi tragédia során. Az elhunyt személy bankszámláján lévő egyenleg öröklés alá esik, azonban a hagyatéki eljárás hosszú ideig elhúzódhat. Egy kedvezőbb megoldás lehet az, ha az elhunyt személy a bankszámláját haláleseti kedvezményezettre jelöli ki.

Ha az örökhagyó a bankszámlájára haláleseti kedvezményezettet jelöl ki, azaz olyan személyt, aki a bankszámla tulajdonjogát a halál esetén átveszi, akkor az összeg nem kerül bele az örökhagyó hagyatékába, és nem terheli a hagyatéki eljárás. Az érintett pénzintézet kifizeti az összeget a kedvezményezett részére.

A haláleseti rendelkezés előnyös lehet, hiszen számos bonyolult és adott esetben költséges jogi folyamatotól kímélhetjük meg magunkat és családtagjainkat. Ezért javasolt, hogy mindenki fontolja meg a haláleseti kedvezményezett kijelölésének lehetőségét, és igénybe vegye ezt a lehetőséget az elhunyt bankszámláján lévő összeg sima és gyors átviteléhez.

Ingatlan adásvétellel szolgáltatásunkkal kapcsolatban, ezen a linken tájékozódhat: https://vui.hu/valoperek-csaladjog-hagyateki-eljarasok-orokles-hazassagi-szerzodesek/