Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Cégalapítás, cégmódosítás, cégügyek

CÉGÜGYEK KOMPLEX ÜGYVÉDI INTÉZÉSE

Ne egyedül intézze cégügyeit!

 • Cégalapítás, cégmódosítás, cégek megszüntetése, végelszámolása ügyvédi segítséggel.
 • Ügyvédi tanácsadás, szerződéskészítés és ellenjegyzés, hatósági és bírósági ügyvédi képviselet ellátása Győr és Tata vonzáskörzetében.
 • Követelések kezelése, érvényesítése ügyvédi eszközökkel.
 • Munkaügyek megoldása, munkavállalókkal kapcsolatos jogi ügyek intézése.

A CÉGALAPÍTÁS MENETE GYORSAN, EGYSZERŰEN

 1. Szükséges adatok leegyeztetése Ügyvédi Irodánkkal e-mailben. Igény esetén további telefonos egyeztetés vagy személyes konzultáció az Ügyvédi Irodában Győrben vagy Tatán.
 2. Cégalapításhoz szükséges iratok előkészítése Ügyvédi Irodánk által, átolvasása, leegyeztetése e-mailben.
 3. A létesítő okirat és egyéb cégiratok aláírása az Ügyvédi Irodában egy előre egyeztetett időpontban.
 4. Ügyvédi Irodánk benyújtja a cégbejegyzési kérelmet a leendő társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon. A cég elektronikus tanúsítványt kap, mely tartalmazza a cégjegyzékszámot, adószámot (közösségi adószámot), statisztikai számjelet.
 5. Cégbejegyzés: a cégbíróság bejegyzi a céget. A végzést a cégbíróság Ügyvédi Irodánknak küldi meg, mi pedig e-mailben az alapítónak. A cég működőképes, bankszámlát nyithat.

 

CÉGMÓDOSÍTÁS

Megváltozik a cég központjául vagy telephelyéül szolgáló ingatlan?
Szükségessé vált tőkebevonás a cégbe?
El akarja adni társasági részesedése egy részét vagy az egész céget?
Ügyvezetőt kíván módosítani vagy új ügyvezetőt, cégvezetőt kinevezni?
Megváltozik a tag vagy vezető tisztségviselő lakcíme?

 • Székhelymódosítás, törzstőke-emelés, üzletrész-átruházás, társasági szerződés, alapító okirat módosítása Ügyvédi Irodánkban Győrben vagy Tatán.
 • Ügyvédi segítségnyújtás cégek átalakulása, egyesülése, szétválása során.

 

CÉGMEGSZÜNTETÉS, VÉGELSZÁMOLÁS

Végelszámolás, cégmegszüntetés ügyvédi segítséggel.

Sokszor előfordul, hogy egy cég vagy a tulajdonosok miatt (pl. nyugdíj) vagy a piaci viszonyok következtében (pl. a tevékenység végzése már nem éri meg) már nem végez érdemi tevékenységet, úgynevezett „alvócég” már csupán. Hasznot tehát nem hajt, már csak a pénzt viszi. A cégeladás sokszor körülményes és kockázatos, célszerű ezért megszüntetni a céget, melyhez elengedhetetlen az ügyvédi közreműködés.

ŰRLAPOK:

Amennyiben megbízást kíván adni Ügyvédi Irodánk részére cégalapításra, az alábbi űrlapot kitöltve legyen szíves e-mailben elküldeni: