ugyvedhazak

Ügyvédi Irodánk az Ügyvédházak, az ingatlanforgalmazó ügyvédek országos hálózatának tagja

Az Ügyvédházak hálózat tagjai a klasszikus ügyvédi tevékenységük kiegészítéseként, az ügyvédi törvény felhatalmazás alapján ingatlanközvetítői tevékenységet is ellátnak. Ezen szolgáltatásukat, az ügyvédi működésük részeként, az ügyvédi etikai és a tevékenységre vonatkozó törvényi előírások betartásával, az ügyvédi kamarák felügyelete alatt, ügyvédi felelősségbiztosításuk védelmében végzik.
A hálózat ügyvédjeinek célja, hogy egyetemi képzettségük, az ingatlanjogban szerzett tudásuk, a szerződések előkészítésében, megkötésében, lebonyolításában, ügyfeleik képviseletében felhalmozott tapasztalatuk alapján kiemelkedő, minőségi, értékarányos és versenyképes szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleinknek az ingatlanközvetítők hazai piacán.

Amennyiben a jövőben ingatlant kíván értékesíteni, esetleg vásárolni, már a legelső pillanatban gondoljon bátran együttműködő partnerként ügyvédi irodánkra!

Miért minket válasszon?
5 érv az ügyvédi ingatlanközvetítés mellett.

1. Ügyvédre szükség van az ingatlan adásvételhez
Az ingatlan adásvételének folyamata szinte minden esetben azzal zárul, hogy az ügyvéd elkészíti, ellenjegyzi és benyújtja az adásvételi szerződést a földhivatalba, tehát lebonyolítja az adásvételi eljárás jogi oldalát. Miért ne kezdhetné rögtön az ügyvédjénél a folyamatot azzal, hogy az ingatlanközvetítést is rábízza? Ezzel az egész folyamat egy kézben van, egyszerűsítve az ügyintézést minden szereplő számára.

2. Jogvégzettség, tapasztalat
Az ügyvédek az ingatlanjog és a szerződések jogának szabályait egyetemi képzés során sajátították el és ezt az elméleti tudást sokéves tapasztalattal, számos ingatlanügy lebonyolításával mélyítették el, amelyre Ön is számíthat az ingatlan eladási vagy vásárlási ügyében.
Ügyvédi irodánk teljeskörűen ellenőrizni tudja az adott ingatlant már annak meghirdetése előtt mind jogilag (esetleges terhek, közmű- vagy egyéb tartozások, stb.), kérésre műszaki partnerünkkel együttműködve pedig akár műszakilag is. Így tehát a vevő nem az eladó bemondására és a saját kockázatára áll neki az ingatlan átvizsgálásának, hanem egy megelőző átvilágítás alapján.

 3. Felelősségbiztosítás
Minden ügyvéd a tevékenységét felügyelő ügyvédi kamara tagja, és kötelező számára a tevékenysége kapcsán, beleértve az ingatlanközvetítést is, folyamatos a felelősségbiztosítást fenntartania. Hiba esetén a biztosító fizet.

4. Etikai szabályoknak megfelelő eljárás
Az ügyvédek kötelesek megfelelni az ügyvédi kamara szabályzataiban meghatározott etikai, magatartási szabályoknak az ingatlanközvetítési tevékenységük során is. Ha az ügyfél úgy érzi, hogy nem korrekt módon jártak el ügyében, úgy eljárást tud indítani az ügyvédi kamaránál.

5. Reális árak
Annak ellenére, hogy az ingatlanközvetítést jogi szakértelemmel, felelősségbiztosítással végezzük, díjaink nem magasabbak a piaci áraknál, sőt, ha az ingatlan adásvételi szerződés megkötésének folyamatát is ránk bízza, még kedvezőbb is lehet!

Miért jó, ha az ügyvédem egyben az ingatlanosom?
Az ingatlanközvetítők tevékenysége gyakran kapcsolódik különböző ügyvédi tevékenységekhez. Melyek lehetnek a fő kapcsolódási pontok?

1. Ingatlan adásvétel:
Ha egy ügyfél vásárolni vagy eladni szeretne egy ingatlant, akkor az ügyvéd feladata az adásvételi szerződés előkészítése, a tulajdonjog-átadás megszervezése, valamint a szerződés feltételeinek teljesítése. Az ingatlanközvetítő pedig segítséget nyújthat az ingatlanok bemutatása, értékesítése során.

2. Bérleti szerződések:
Gyakori ügyvédi feladata bérleti szerződés szerkesztése, véleményezése, megfelelő jogi biztosítékokkal való ellátása. Az ingatlanközvetítő pedig segíthet a bérlők megtalálásában, a velük való kommunikációban, az ingatlan bemutatásában, a bérleti díj megtárgyalásában.

3. Végrendeletek:
Az ügyvéd feladata a végrendeletek előkészítésén és megszerkesztésén túl haláleset esetén a hagyatéki eljárásban való jogi segítség és képviselet. Ha az örökhagyó ingatlanokat hagyott maga után, az ingatlanközvetítő lehetőséget nyújthat az ingatlanok értékesítésére vagy bérbeadására, valamint a tulajdonjog-átadás megszervezésére, melyet azután szintén az ügyvéd realizál.

4. Házassági vagyonközösség felbontása:
Ha egy házasság véget ér, és a házastársaknak meg kell osztaniuk a közös vagyonukat, az ingatlanközvetítő segíthet a közös ingatlanok értékesítésében vagy felosztásában, valamint a tulajdonjog-átadás előkészítésében, melyre vonatkozó szerződéseket az ügyvéd fog megszerkeszteni és ellenjegyezni, valamint a tulajdonjog-átruházásokat lebonyolítani.

5. Élettársi vagyonközösség megszüntetése:
A házasságkötés nélküli élettársi kapcsolat, bár más jogi szabályok alapján, mint házastársak esetén, de szintén közös tulajdont keletkeztet. Ha a kapcsolat véget ér, rendezni kell a vagyon sorsát, ami ingatlan esetén szintén kettős feladatot jelent. Az ügyvéd elkészítheti a közös tulajdon megszüntetésére irányuló szerződéseket, az ingatlanközvetítő segíthet az ingatlan meghirdetésében, értékesítésében.

6. Közös tulajdon megszüntetése:
Közös tulajdon nem csupán házastársak vagy élettársak között állhat fenn, hanem egyéb rokonok, vagy akár idegenek között is (pl. árverési vétel esetén). Ilyen esetben is felmerülhet az igény a közös tulajdon megszüntetésére akként, hogy egyik tulajdonos sem tart igényt az ingatlanra és így az eladás mellett döntenek, majd pedig a vételárat osztják meg egymás között. Ilyenkor – a házassági és élettársi vagyonközösség megszüntetéséhez hasonlóan – az ügyvéd végzi az okiratok megszerkesztésével kapcsolatos munkát, míg az ingatlanos a rögzített jogi alapokon nyugvó tényleges eladást.