Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Jogi tanácsadás, online jogi szolgáltatások, konzultációk

JOGI TANÁCSADÁS

Legyen tisztában jogaival!

Ügyvédi irodánkban Győrben vagy Tatán kényelmesen, telefonon előre egyeztetett időpontban, várakozás nélkül tudunk személyesen egyeztetni egy adott jogi kérdésben, legyen az családjogi, ingatlanjogi, cégjogi, büntetőjogi, munkajogi vagy egyéb olyan jogi kérdés, ami ügyvédi tevékenységünk körébe tartozik. A jogi tanácsadás során ügyvédtől kap hivatalos jogi véleményt, ami által tisztában lehet azzal, hogy mit tud lépni, vagy mit kell lépnie egy adott esetben.

Bizonyos esetekben lehetőség van online (e-mailben történő) jogi tanácsadásra, illetve telefonos jogi tanácsadás nyújtására, melyről bővebb felvilágosítással telefonon szolgálunk.

 

SZERZŐDÉSEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Értse, hogy mit ír alá!

Közhelynek tűnik, de egy pontosan megszövegezett szerződés egy későbbi esetleges jogvita bekövetkezése esetén sorsdöntő lehet, nem mindegy tehát, hogy miként rendelkezik az irat, amit aláírunk.

Sok esetben nem az ügyfél határozza meg a szerződés tartalmát, hanem a másik fél, vagy az általa megbízott ügyvéd végzi el a szövegezést, azonban ilyen esetben is joga van azt az aláírást megelőzően átnézni, ügyvéd által átnézetni, megfelelő jogi felvilágosítást kapni.
Aláírás előtt mindig egyeztessen ügyvéddel, ne utólag bánja meg!

 

ONLINE JOGI SZOLGÁLTATÁSOK

Tájékozódjon online, kényelmesen!

Jelenlegi rohanó világunkban a gyors és hatékony ügyintézés mindenki számára prioritássá vált. Egyre gyakrabban halljuk, hogy a technológia, a mesterséges intelligencia a következő évtizedekben gyökeresen átalakíthatja a jog minden területét. A tudomány mostani állása szerint az emberi tényező továbbra is nélkülözhetetlen eleme marad a joggyakorlásnak, ennek ellenére az ügyvédi szakmában is érzékelhetővé vált az online szolgáltatások iránti igény, ami akár az előszobája is lehet egy komoly átalakulásnak.
Ennek megfelelően Irodánk a következő újításokat vezette be annak érdekében, hogy a már meglévő és új Ügyfeleinket egyaránt a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban tudjuk kisegíteni felmerülő jogi problémáik esetén, akkor is, ha nem tudnak személyesen befáradni győri vagy tatai ügyvédi irodánkba:

Jogi tanácsadás, konzultáció telefonon, e-mailben és videokonferencia formájában (Skype, Google Meet, stb.
Okiratok, szerződések átnézése, jogi véleményezése e-mailben
Szerződések előkészítése és távelőttemezése a hatályos ügyvédi szabályok alapján

A fenti szolgáltatások közül feltétlenül magyarázatra szorul a távelőttemezés és az ahhoz szorosan kapcsolódó távazonosítás, valamint a diplomáciai hitelesítés. Először vizsgáljuk meg a távazonosítás kérdéskörét. Az ügyvédi tevékenységről szóló törvény nem írja elő, hogy a természetes személy azonosításának az ügyvéddel való személyes találkozás során kell megtörténnie. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény ugyanakkor csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara – meghatározza ennek a módját, és az alkalmazható elektronikus hírközlő eszközt előzetesen auditálja. Ebből következően a Pmt. hatálya alá tartozó esetekben akkor végezhető el az azonosítás személyes megjelenés nélkül, ha ezek a feltételek fennállnak, míg a Pmt. hatálya alá nem tartozó esetekben az ügyvéd minden további nélkül azonosíthatja a természetes személyt akkor is, ha az nem jelenik meg előtte személyesen. A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az 1/2019. (VII.31.) határozatában határozta meg az azonosítás során használható egyes elektronikus hírközlő eszközöket. Ilyen például a Skype, a Microsoft Teams vagy a Google Meet.

Ha a távazonosítás megtörtént, lehetőség van az okirat ellenjegyzésére akkor is, ha az okirat aláírása, illetve az aláírás sajátként történő elismerése fizikailag nem az ügyvéd vagy a helyettesítésére jogosult jelenlétében, hanem videotelefon útján történt. Ez az úgynevezett távelőttemezés. A video-telefonálásról felvételt kell készíteni, és a felvételt az okirattal együtt meg kell őrizni.

Végül a diplomáciai hitelesítésről. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján, ha a magánokiratot külföldön állították ki, a nyilatkozattevő aláírását a magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetve az aláírás hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést kell a magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (diplomáciai hitelesítés, illetve felülhitelesítés). Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, az aláírást a magyar állam érdekeit képviselő állam külképviseleti hatóságával kell hitelesíttetni. Fontos, hogy nincs szükség a külföldön kiállított magánokirat diplomáciai hitelesítésére, illetőleg felülhitelesítésére, ha az okiratot hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el, vagy a hitelesítés, illetőleg felülhitelesítés alól nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat egyébként felmentést ad.