Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Közigazgatási perek, hatósági eljárások

ÜGYVÉDI JOGI KÉPVISELET ELLÁTÁSA HATÓSÁGI ÜGYEKBEN, KÖZIGAZGATÁSI PEREKBEN

Hatósági engedélyre van szüksége?
Megbírságolták Önt vagy cégét?

  • Építésügyi, földhivatali és egyéb eljárásokban való ügyvédi képviselet.
  • Közigazgatási hatósági határozatok megtámadása, ügyvédi képviselet ellátása közigazgatási perekben.

 

A JÓ KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSHOZ VALÓ ALAPJOG

Mindenkinek jár a „jó közigazgatás”!

“Az Európa Tanács célja a tagjai közötti nagyobb egység megteremtése a közös örökségüket képező elvek védelme és megvalósítása, továbbá a gazdasági és társadalmi haladás elősegítése érdekében.” „Tagjai közötti nagyobb egység” – az Európa Tanács célja számos úton elérhető. A szervezet statútumának 1. cikke külön utal az Európa Tanács azon feladatára, hogy fenntartja és előmozdítja az emberi jogokat és alapvető szabadságokat ezen „nagyobb egység” elérése érdekében. A közigazgatási eljárás mindenképpen közös európai szabályozást igényel, lévén, hogy ez egy olyan speciális jogterület, ahol a közigazgatási szerv közvetlenül találkozik az állampolgárokkal. Ebből következően ezen esetek magukban hordozzák annak a veszélyét, hogy sérülnek az állampolgárok alapvető jogai – melynek bekövetkezése egy alkotmányos államban kétségtelenül semmiképpen sem kívánatos. Napjaink nemzeti közigazgatási rendszereit nézve a közigazgatási hatósági eljárásjog egyre nagyobb hangsúlyt kap. A gyakorlatban a főbb tendenciák az állami végrehajtó hatalom alkotmányos korlátok közé szorítása, az állampolgárok alapvető jogainak biztosítása, a „jó közigazgatás” megteremtése. Az európai közigazgatási jogok elnézve, vajon létezik egyáltalán európai közigazgatási eljárásjog? Milyen formájú és szintű egységesítés várható el? A válasz az Európa Tanács ezen jogterületen megalkotott dokumentumai alapján ragadható meg.