Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Dr. Háromszéki Bence

Dr. Háromszéki Bence

Ügyvédjelölt
Váczi Ügyvédi Iroda
 +36 20 555 8899
 info@vui.hu

Angol nyelven tárgyalóképes, felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

2015-ben részt vett a 43. Felsőoktatási Szép Magyar Beszéd versenyen, ahol 1. helyezést ért el. Két évvel később, 2017-ben a győri jogi kar által szervezett Büntetőjogi Perbeszédversenyén védői kategóriában 1. helyezést ért el, majd az Országos Büntetőjogi Perbeszédmondó Versenyen ugyan ezen kategóriában a 3. helyezést szerezte meg. 2018-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által szervezett „Cooperative Work” Országos Szövetkezeti Jogi és Munkajogi Jogesetmegoldó és Perbeszédversenyen 3. helyezést ért el. Tanulmányai végén, 2019-ben a XXXIV. Országos Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia Had- és Rendészettudományi Szekció Kriminalisztika és Kriminológia tagozatában a 3. helyezést szerezte meg.

2017-ben és 2019-ben dékáni dicséretben részesült, utóbbi évben elnyerte a Deák Ferenc Alapítvány ösztöndíját. Az Igazságügy Minisztérium Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjának, illetve tanulmányi jogászösztöndíjának többszöri nyertese 2017. és 2019. között.

Szakterülete kiterjed az ügyvédi iroda szakterületeire, ezen belül különösen a büntetőügyekre.