Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Szerződések szerkesztése, végrendeletek készítése

SZERZŐDÉSEK SZERKESZTÉSE, KÉSZÍTÉSE, ÜGYVÉDI ELLENJEGYZÉSE

Tudta Ön, hogy hitelellel terhelt autóját bérbe adhatja és Ön helyett így a bérlő fizeti a törlesztő részletet?
Gondolta volna, hogy az albérletekkel kapcsolatos jogviták döntő többsége megelőzhető lenne egy jó bérleti szerződéssel?
Szerződést kíván kötni vagy csupán a megkötés előtt ügyvéd által véleményeztetni?
Végrendelkezni kíván?

 

SZERZŐDÉSEK SZERKESZTÉSE, SZERZŐDÉSKÖTÉS, SZERZŐDÉSEK VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ALÁBBI TÁRGYKÖRÖKBEN:

 • adásvételi szerződések (ingatlanok és egyéb ingó vagyontárgyak vonatkozásában; elővásárlás, visszavásárlás, opció, előszerződések kötése)
 • ajándékozási szerződések
 • bérleti szerződések (lakás, iroda, garázs bérlet, továbbá autók, gépek és egyéb ingóságok bérlete)
 • biztosítási szerződések véleményezése
 • fuvarozási szerződések
 • hitelszerződések véleményezése
 • kölcsönszerződések (pénzkölcsön, ingyenes haszonkölcsön)
 • letéti szerződések készítése és letétkezelés
 • megbízási szerződések (ügynöki tevékenység és képviselet)
 • munkaszerződések
 • tartási és életjáradéki szerződések
 • vagyonjogi szerződések (élettársak, házasulandók és házastársak vagyoni viszonyainak rendezése a későbbi vitás helyzetek megelőzése céljából)
 • vállalkozási szerződések (tervezés, építés, szerelés, kutatás, kivitelezés, fő- és alvállalkozás)
 • végrendeletek készítése

 

ELŐSZERZŐDÉS, FOGLALÓZÁS ÜGYVÉD ÁLTAL SZERKESZTETT OKIRATBAN

Lakás, telek, ház vásárlása esetén célszerű az ingatlant mielőbb lefoglalózni, hogy nehogy más vegye meg előlünk. Fontos, hogy már ez a mozzanat is megfelelő adásvételi előszerződésben történjen, ügyvéd által kontrollálva, kerüljenek lefektetésre a későbbi adásvételi szerződés főbb tartalmi elemei, elkerülve ezzel a későbbi esetleges jogvitát, pereskedést.

Az adásvételi előszerződésben célszerű foglalót is kikötni, melyre teljesen más szabályok vonatkoznak, mint a vételár többi részére, fontos tehát, hogy a szerződést szerkesztő ügyvéd pontosan tájékoztassa erről a vevőt, illetve az eladót.

 

VÉGRENDELETEK SZERKESZTÉSE, KÉSZÍTÉSE, ÜGYVÉDI ELLENJEGYZÉSE

Az örökhagyó halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végrendelettel rendelkezhet. Végrendelkezni lehet közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel; szóbeli végrendelkezésnek csak a törvény által külön meghatározott esetekben van helye. Végrendelkezni csak személyesen lehet, ehhez tehát mindenképpen egyszer be kell fáradni győri vagy tatai ügyvédi irodánkba.

Ha az örökhagyó akár az egész hagyatékra, akár annak egy részére vagy valamely hagyatéki tárgyra több örököst nevezett, és részesedésük mértékét nem határozta meg, a részesítettek egyenlő arányban örökölnek.

Lényeges, hogy ha a végrendelet valamilyen formai vagy tartalmi hibában szenved, érvénytelen lesz, és így a törvényes öröklés szabályai lépnek életbe.

Fontos éppen ezért az ügyvédi közreműködés a végrendelet megszerkesztésében és ellenjegyzésében, hiszen egy hiba utólag már nem orvosolható!

ŰRLAPOK:

Amennyiben megbízást kíván adni Ügyvédi Irodánk részére, az alábbi űrlapot kitöltve legyen szíves e-mailben elküldeni:

HASZNOS INFORMÁCIÓK:

Ingatlan adásvétel esetén a foglaló átadása megtörténhet két tanú előtt is, azonban mindenképpen javasolt egy előszerződést aláírni ekkor, a későbbi viták elkerülése végett. Ehhez Ügyvédi Irodánk a lenti linken egy sablont kínál: