Váczi Ügyvédi Iroda – Győr-Tata – Dr. Vácziné Dr. Lipták Laura Martina

Dr. Vácziné Dr. Lipták Laura Martina

Ügyvédjelölt
Váczi Ügyvédi Iroda
 +36 20 555 8899
 info@vui.hu

2015-ben részt vett az ELTE-ÁJK által szervezett Országos Büntetőjogi Perbeszédversenyen ügyészi kategóriában, valamint opponensként a XXXII. OTDK Állam- és Jogtudományi szekció Büntetőjogi Tagozatában.

Szakmai gyakorlatát a Győri Törvényszéken töltötte 2016-ban.

Angol és német nyelven tárgyalóképes.

Szakterülete kiterjed az ügyvédi iroda szakterületeire, ezen belül különösen a cégjogi és büntetőügyekre.

Főbb publikációja: Ügyészség és közérdek. In: Lapsánszky András-Smuk Péter-Szigeti Péter (szerk.): Köz/érdek, Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára. Gondolat Kiadó, Budapest, 2017.